ชนิดของประโยค

ครูงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชนิดของประโยค

ชนิดของประโยค
ประโยคแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
  1. ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค)
  2. ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค)
  3. ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค)

(เพิ่มเติม)