กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

ครูงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

 

          -  ที่มาของเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

          -  เนื้อเรื่องย่อ

          -  โคลง และ กาพย์

          -  คำอธิบายศัพท์

          -  คุณค่าที่ได้จากเรื่อง

          -  ประวัติผู้แต่ง

          -  ภาพอาหาร

          -  ลักษณะการประพันธ์

          -  แบบทดสอบ

          -  แบบฝึกหัด