เนื้อเรื่องย่อ

ครูงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์

โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื้อเรื่องย่อ

             

          กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานขึ้นต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ ๑ บท และตามด้วยกาพย์ยานี ๑๑ จำนวน ๑๕ บท เนื้อหากล่าวถึงอาหารความเลิศรสฝีมือการปรุงของผู้เป็นที่รัก ได้แก่
แกงมัสมั่น ยำใหญ่ ตับเหล็กลวก หมูแนม ก้อยกุ้ง แกงเทโพ น้ำยา ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ (มีลักษณะคล้ายข้าวหมกไก่) หมูป่าต้ม แกงคั่วส้มใส่ระกำ พล่าเนื้อ ล่าเตียง หรุ่ม รังนกนึ่ง ไตปลา และแสร้งว่า ตอนท้ายกล่าวถึงผักที่เป็นเครื่องจิ้ม คือ ใบโศก ผักโฉม และผักหวาน ในบทประพันธ์ทุกบท เมื่อกวีกล่าวชมอาหารแล้วจะพรรณนาเชื่อมโยงไปถึงความรักที่มีต่อนางผู้เป็นที่รักได้อย่างลึกซึ้งกินใจ

          ชื่ออาหารที่ปรากฏในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
                   ๑.แกงมัสมั่น
                   ๒.ยำใหญ่
                   ๓.ตับเหล็กลวก
                   ๔.หมูแนม
                   ๕.ก้อยกุ้ง
                   ๖.แกงเทโพเนื้อ
                   ๗.แกงขม
                   ๘.แกงอ่อม
                   ๙. ข้าวหุงเครื่องเทศ
                   ๑๐. แกงคั่วส้มใส่ระกำ
                   ๑๑. พล่าเนื้อ
                   ๑๒ .ล่าเตียง
                   ๑๓ .หรุ่ม
                   ๑๔. รังนก
                   ๑๕.ไตปลา
                   ๑๖.แสร้งว่า
                   ๑๗.น้ำยา
                   ๑๘.หมูป่าต้ม

          ชื่อผักที่ปรากฏในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
                   ๑.ใบโศก
                   ๒. ผักโฉม
                   ๓.ผักหวาน